Trendy jako 22/02/2018 o 00:05

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 0.6 0.0 0.0 ZdPdZa 97 1025.8 0.0
5 minut temu 0.6 0.0 0.0 ZdPdZa 97 1025.8 0.0
10 minut temu 0.6 0.0 0.0 ZdPdZa 97 1025.8 2.0
15 minut temu 0.6 0.0 0.5 ZdPdZa 97 1025.9 2.0
20 minut temu 0.6 0.0 0.0 ZdPdZa 97 1025.8 2.0
30 minut temu 0.6 0.0 1.5 ZdPdZa 97 1025.9 2.0
45 minut temu 0.6 0.0 0.0 ZdPdZa 97 1025.9 1.6
60 minut temu 0.6 0.5 1.0 ZdPdZa 97 1025.8 0.6
75 minut temu 0.5 1.0 1.5 ZdPdZa 96 1025.7 0.0
90 minut temu 0.5 0.0 1.0 Zd 96 1025.8 0.0
105 minut temu 0.5 0.5 1.0 ZdPnZd 96 1025.8 0.0
120 minut temu 0.5 0.0 1.0 PnZd 96 1025.9 0.0


Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (1.4 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 21/02/2018 23:27
Wczoraj 2.0 mm Tydzień 8.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 12.0 mm (10 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 20.4 mm previous month at this time.
Rok 50.0 mm ( 27 deszczowych dni w tym roku) Rok 15.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 0.6 °C o 00:00 Max > 25 °C 0 dni
Wczoraj 4.6 °C o 10:13 Max > 20 °C 0 dni
Miesi±ć 5.4 °C w 14/02/2018 Najcieplejszy dzień 3.4 °C w 01/02/2018
Rok 10.1 °C w 24/01/2018 Najcieplejsza noc 3.5 °C w 01/02/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 0.6 °C o 00:00 Min < 0 °C 16 dni
Wczoraj -0.9 °C o 08:29 Min < -5 °C 1 dzień
Miesi±ć -6.8 °C w 05/02/2018 Najzimniejszy dzień -3.0 °C w 05/02/2018
Rok -6.8 °C w 05/02/2018 Najzimniejsza noc -4.0 °C w 06/02/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1025.8 hPa o 00:00 Dzi¶ 0.6 °C o 00:00
Wczoraj 1026.6 hPa o 00:39 Wczoraj -1.2 °C o 09:48
Miesi±ć 1033.4 hPa w 05/02/2018 Miesi±ć -15.2 °C w 03/02/2018
Rok 1035.0 hPa w 08/01/2018 Rok -17.3 °C w 14/01/2018
EWAPOTRANSPIRACJA SUNSHINE
Dzi¶ 0.1 mm Dzi¶ 00:00 hours
Wczoraj 0.6 mm Miesi±ć 41:49 hours
Miesi±ć 10.2 mm Rok 69:53 hours
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 448.4 W/m2 o 11:47 Wczoraj 0.7 index o 11:36

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 m/s ZdPdZa
Poryw 0.0 m/s ZdPdZa
Poryw/h 1.3 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 m/s NW o 13:01
Wczoraj 5.1 m/s o 13:01
Miesi±ć 18.5 m/s w 12/02/2018
Rok 18.5 m/s w 12/02/2018
WIND AVERAGE HIGHS
Dzi¶ 0.0 m/s NW o 12:52
Wczoraj 3.0 m/s o 12:52
Miesi±ć 15.9 m/s w 12/02/2018
Rok 16.1 m/s w 24/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.00 km
Miesi±ć 4428.09 km
Rok 12142.40 km