Trendy jako 02/12/2020 o 04:50

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 3.6 1.0 1.5 WsPdWs 93 1023.3 0.0
5 minut temu 3.6 1.0 1.5 WsPdWs 93 1023.2 0.0
10 minut temu 3.6 1.0 1.5 WsPdWs 93 1023.3 0.0
15 minut temu 3.7 0.5 1.5 WsPdWs 93 1023.3 0.0
20 minut temu 3.7 0.5 1.0 WsPdWs 93 1023.3 0.0
30 minut temu 3.8 0.5 1.0 WsPdWs 93 1023.4 0.0
45 minut temu 3.7 1.0 1.5 WsPdWs 93 1023.3 0.0
60 minut temu 3.7 0.5 1.5 WsPdWs 93 1023.4 0.0
75 minut temu 3.7 0.5 1.5 WsPdWs 93 1023.4 0.0
90 minut temu 3.8 1.0 1.5 WsPdWs 93 1023.6 0.0
105 minut temu 3.9 1.0 1.5 WsPdWs 92 1023.5 0.0
120 minut temu 3.9 1.0 1.0 WsPdWs 92 1023.7 0.0


Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 01/12/2020 08:48
Wczoraj 1.8 mm Tydzień 3.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.8 mm (1 desczowy dzień w tym miesi±cu) Miesi±ć 1.0 mm previous month at this time.
Rok 437.8 mm ( 143 deszczowych dni w tym roku) Rok 659.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 4.1 °C o 00:00 Max > 25 °C 0 dni
Wczoraj 4.8 °C o 13:00 Max > 20 °C 0 dni
Miesi±ć 4.8 °C w 01/12/2020 Najcieplejszy dzień 4.2 °C w 01/12/2020
Rok 32.3 °C w 16/08/2020 Najcieplejsza noc 2.9 °C w 01/12/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 3.6 °C o 04:47 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 2.2 °C o 00:00 Min < -5 °C 0 dni
Miesi±ć 2.3 °C w 01/12/2020 Najzimniejszy dzień 4.2 °C w 01/12/2020
Rok -4.2 °C w 31/03/2020 Najzimniejsza noc 2.9 °C w 01/12/2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1023.9 hPa o 00:00 Dzi¶ 3.6 °C o 04:47
Wczoraj 1024.0 hPa o 23:30 Wczoraj -6.4 °C o 00:00
Miesi±ć 1024.0 hPa w 01/12/2020 Miesi±ć -6.1 °C w 01/12/2020
Rok 1042.2 hPa w 23/03/2020 Rok -14.4 °C w 29/03/2020
EWAPOTRANSPIRACJA SUNSHINE
Dzi¶ 0.1 mm Dzi¶ 00:00 hours
Wczoraj 0.2 mm Miesi±ć 00:00 hours
Miesi±ć 0.2 mm Rok 1949:18 hours
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 71.3 W/m2 o 11:36 Wczoraj 0.0 index o 00:00

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.8 m/s WsPdWs
Poryw 0.4 m/s WsPdWs
Poryw/h 1.7 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.1 m/s WsPdWs o 00:44
Wczoraj 7.2 m/s o 00:01
Miesi±ć 7.2 m/s w 01/12/2020
Rok 24.8 m/s w 17/04/2020
WIND AVERAGE HIGHS
Dzi¶ 1.6 m/s WsPdWs o 00:35
Wczoraj 5.1 m/s o 00:00
Miesi±ć 5.1 m/s w 01/12/2020
Rok 18.1 m/s w 09/02/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 16.45 km
Miesi±ć 135.22 km
Rok 79456.74 km