Trendy jako 16/11/2018 o 07:12

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
m/s
PORYW WIATRU
m/s
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 6.8 2.1 3.1 PdWs 91 1035.2 0.0
5 minut temu 6.8 2.1 3.6 PdPdWs 91 1035.3 0.0
10 minut temu 6.8 2.1 2.6 PdWs 91 1035.2 0.0
15 minut temu 6.8 1.5 2.1 PdPdWs 91 1035.1 0.0
20 minut temu 6.9 2.6 4.1 PdWs 91 1035.0 0.0
30 minut temu 6.9 3.1 3.6 PdPdWs 91 1034.8 0.0
45 minut temu 7.0 2.6 4.1 PdPdWs 92 1034.9 0.0
60 minut temu 7.1 1.5 3.1 PdPdWs 92 1034.8 0.0
75 minut temu 7.1 2.1 3.1 PdPdWs 92 1034.7 0.0
90 minut temu 7.2 2.1 4.1 PdPdWs 91 1034.6 0.0
105 minut temu 7.5 2.1 3.1 Pd 91 1034.3 0.0
120 minut temu 7.6 3.1 4.1 Pd 91 1034.3 0.0


Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w 15/11/2018 05:32
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 8.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 9.4 mm (8 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 13.0 mm previous month at this time.
Rok 291.2 mm ( 113 deszczowych dni w tym roku) Rok 549.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 7.8 °C o 00:00 Max > 25 °C 0 dni
Wczoraj 12.7 °C o 13:25 Max > 20 °C 0 dni
Miesi±ć 13.0 °C w 06/11/2018 Najcieplejszy dzień 10.6 °C w 06/11/2018
Rok 32.9 °C w 31/07/2018 Najcieplejsza noc 10.0 °C w 12/11/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 6.8 °C o 07:04 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 7.7 °C o 21:29 Min < -5 °C 0 dni
Miesi±ć 1.2 °C w 04/11/2018 Najzimniejszy dzień 7.8 °C w 04/11/2018
Rok -10.0 °C w 28/02/2018 Najzimniejsza noc 5.2 °C w 04/11/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1035.3 hPa o 07:03 Dzi¶ 1.5 °C o 03:39
Wczoraj 1033.1 hPa o 23:46 Wczoraj 3.3 °C o 22:31
Miesi±ć 1035.3 hPa w 16/11/2018 Miesi±ć -2.0 °C w 10/11/2018
Rok 1036.7 hPa w 26/02/2018 Rok -29.5 °C w 28/02/2018
EWAPOTRANSPIRACJA SUNSHINE
Dzi¶ 0.2 mm Dzi¶ 00:00 hours
Wczoraj 0.7 mm Miesi±ć 29:46 hours
Miesi±ć 7.9 mm Rok 1785:20 hours
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 341.9 W/m2 o 11:55 Wczoraj 0.5 index o 11:54

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 2.4 m/s PdWs
Poryw 2.2 m/s PdWs
Poryw/h 4.8 m/s
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 6.7 m/s S o 04:12
Wczoraj 5.7 m/s o 22:01
Miesi±ć 11.8 m/s w 10/11/2018
Rok 19.0 m/s w 23/10/2018
WIND AVERAGE HIGHS
Dzi¶ 4.6 m/s S o 05:00
Wczoraj 4.2 m/s o 13:42
Miesi±ć 9.8 m/s w 10/11/2018
Rok 16.3 m/s w 23/10/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 66.83 km
Miesi±ć 2748.73 km
Rok 63769.68 km