^^

Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station


Välj rapport och tryck OK:

Daglig rapport för månad Februari 20241 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 4.8°C
Genomsnittlig fuktighet 83%
Genomsnittlig daggpunkt 2.2°C
Genomsnittlig barometer 1012.9 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 6.8 m/s
Genomsnittlig vindby 9.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 326° (NV)
Regn för denna månad 0.4 mm
Regn för detta år 40.8 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 01 kl. 00:19
Maximum temperatur 6.4°C den 01 kl. 13:04
Minimum temperatur 3.9°C den 01 kl. 23:05
Maximum fuktighet 93% den 01 kl. 01:05
Minimum fuktighet 74% den 01 kl. 15:04
Maximum barometer 1019.5 hPa den 01 kl. 23:05
Minimum barometer 1008.2 hPa den 01 kl. 01:01
Maximum vindhastighet 9.8 m/s den 01 kl. 14:03
Maximum vindby 13.9 m/s från 270°(V) den 01 kl. 13:05
Maximum värmeindex 6.4°C den 01 kl. 13:04
24 Hour Graph of this day is not available (20240201.gif)2 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 5.6°C
Genomsnittlig fuktighet 92%
Genomsnittlig daggpunkt 4.5°C
Genomsnittlig barometer 1013.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 5.4 m/s
Genomsnittlig vindby 7.3 m/s
Genomsnittlig vindriktning 324° (NV)
Regn för denna månad 2.4 mm
Regn för detta år 42.8 mm
Maximum regn per minut 0.4 mm den 02 kl. 09:00
Maximum temperatur 7.9°C den 02 kl. 21:03
Minimum temperatur 3.9°C den 02 kl. 01:01
Maximum fuktighet 96% den 02 kl. 15:00
Minimum fuktighet 87% den 02 kl. 00:15
Maximum barometer 1019.6 hPa den 02 kl. 00:14
Minimum barometer 1006.6 hPa den 02 kl. 23:04
Maximum vindhastighet 9.3 m/s den 02 kl. 20:04
Maximum vindby 12.4 m/s från 248°(VSV) den 02 kl. 22:05
Maximum värmeindex 7.9°C den 02 kl. 21:03
24 Hour Graph of this day is not available (20240202.gif)3 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 6.9°C
Genomsnittlig fuktighet 86%
Genomsnittlig daggpunkt 4.6°C
Genomsnittlig barometer 1008.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 5.4 m/s
Genomsnittlig vindby 7.4 m/s
Genomsnittlig vindriktning 299° (VNV)
Regn för denna månad 2.4 mm
Regn för detta år 42.8 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 03 kl. 23:07
Maximum temperatur 9.2°C den 03 kl. 13:03
Minimum temperatur 4.9°C den 03 kl. 20:01
Maximum fuktighet 94% den 03 kl. 00:13
Minimum fuktighet 77% den 03 kl. 16:01
Maximum barometer 1009.8 hPa den 03 kl. 19:05
Minimum barometer 1005.9 hPa den 03 kl. 04:00
Maximum vindhastighet 8.7 m/s den 03 kl. 23:03
Maximum vindby 13.4 m/s från 270°(V) den 03 kl. 23:02
Maximum värmeindex 9.2°C den 03 kl. 13:03
24 Hour Graph of this day is not available (20240203.gif)4 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 5.5°C
Genomsnittlig fuktighet 88%
Genomsnittlig daggpunkt 3.6°C
Genomsnittlig barometer 1003.2 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 6.6 m/s
Genomsnittlig vindby 8.8 m/s
Genomsnittlig vindriktning 285° (VNV)
Regn för denna månad 7.2 mm
Regn för detta år 47.6 mm
Maximum regn per minut 0.8 mm den 04 kl. 20:04
Maximum temperatur 7.1°C den 04 kl. 13:00
Minimum temperatur 4.3°C den 04 kl. 23:05
Maximum fuktighet 94% den 04 kl. 23:02
Minimum fuktighet 82% den 04 kl. 13:05
Maximum barometer 1008.3 hPa den 04 kl. 00:17
Minimum barometer 999.8 hPa den 04 kl. 23:03
Maximum vindhastighet 13.4 m/s den 04 kl. 03:05
Maximum vindby 14.4 m/s från 248°(VSV) den 04 kl. 10:00
Maximum värmeindex 7.1°C den 04 kl. 13:00
24 Hour Graph of this day is not available (20240204.gif)5 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 3.6°C
Genomsnittlig fuktighet 90%
Genomsnittlig daggpunkt 2.1°C
Genomsnittlig barometer 1001.3 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.8 m/s
Genomsnittlig vindby 5.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 277° (V)
Regn för denna månad 9.2 mm
Regn för detta år 49.6 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 05 kl. 18:00
Maximum temperatur 5.4°C den 05 kl. 12:01
Minimum temperatur 0.4°C den 05 kl. 23:05
Maximum fuktighet 95% den 05 kl. 23:05
Minimum fuktighet 83% den 05 kl. 14:05
Maximum barometer 1002.4 hPa den 05 kl. 08:04
Minimum barometer 999.6 hPa den 05 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 7.2 m/s den 05 kl. 05:02
Maximum vindby 11.3 m/s från 270°(V) den 05 kl. 04:05
Maximum värmeindex 5.4°C den 05 kl. 12:01
24 Hour Graph of this day is not available (20240205.gif)6 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 3.6°C
Genomsnittlig fuktighet 95%
Genomsnittlig daggpunkt 2.8°C
Genomsnittlig barometer 992.5 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.8 m/s
Genomsnittlig vindby 5.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 280° (V)
Regn för denna månad 31.8 mm
Regn för detta år 72.2 mm
Maximum regn per minut 1.0 mm den 06 kl. 09:18
Maximum temperatur 7.3°C den 06 kl. 14:05
Minimum temperatur 0.4°C den 06 kl. 00:12
Maximum fuktighet 97% den 06 kl. 11:03
Minimum fuktighet 88% den 06 kl. 22:00
Maximum barometer 999.5 hPa den 06 kl. 00:07
Minimum barometer 987.7 hPa den 06 kl. 16:05
Maximum vindhastighet 10.3 m/s den 06 kl. 16:04
Maximum vindby 11.8 m/s från 248°(VSV) den 06 kl. 16:04
Maximum värmeindex 7.3°C den 06 kl. 14:05
24 Hour Graph of this day is not available (20240206.gif)7 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 1.2°C
Genomsnittlig fuktighet 85%
Genomsnittlig daggpunkt -1.0°C
Genomsnittlig barometer 995.2 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.9 m/s
Genomsnittlig vindby 5.5 m/s
Genomsnittlig vindriktning 288° (VNV)
Regn för denna månad 32.0 mm
Regn för detta år 72.4 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 07 kl. 17:05
Maximum temperatur 3.7°C den 07 kl. 02:02
Minimum temperatur -2.5°C den 07 kl. 20:05
Maximum fuktighet 92% den 07 kl. 05:03
Minimum fuktighet 76% den 07 kl. 18:02
Maximum barometer 1000.1 hPa den 07 kl. 19:00
Minimum barometer 988.4 hPa den 07 kl. 01:04
Maximum vindhastighet 9.3 m/s den 07 kl. 02:01
Maximum vindby 12.4 m/s från 270°(V) den 07 kl. 02:01
Maximum värmeindex 3.7°C den 07 kl. 02:02
24 Hour Graph of this day is not available (20240207.gif)8 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 0.9°C
Genomsnittlig fuktighet 88%
Genomsnittlig daggpunkt -0.9°C
Genomsnittlig barometer 997.8 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.4 m/s
Genomsnittlig vindby 4.6 m/s
Genomsnittlig vindriktning 280° (V)
Regn för denna månad 32.2 mm
Regn för detta år 72.6 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 08 kl. 12:02
Maximum temperatur 3.7°C den 08 kl. 15:00
Minimum temperatur -2.4°C den 08 kl. 20:04
Maximum fuktighet 94% den 08 kl. 23:05
Minimum fuktighet 81% den 08 kl. 15:03
Maximum barometer 999.3 hPa den 08 kl. 23:05
Minimum barometer 995.9 hPa den 08 kl. 03:02
Maximum vindhastighet 10.8 m/s den 08 kl. 01:02
Maximum vindby 11.3 m/s från 203°(SSV) den 08 kl. 01:02
Maximum värmeindex 3.7°C den 08 kl. 15:00
24 Hour Graph of this day is not available (20240208.gif)9 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur -0.5°C
Genomsnittlig fuktighet 88%
Genomsnittlig daggpunkt -2.2°C
Genomsnittlig barometer 996.8 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 4.8 m/s
Genomsnittlig vindby 6.6 m/s
Genomsnittlig vindriktning 297° (VNV)
Regn för denna månad 32.8 mm
Regn för detta år 73.2 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 09 kl. 21:01
Maximum temperatur 0.5°C den 09 kl. 23:02
Minimum temperatur -1.1°C den 09 kl. 07:05
Maximum fuktighet 94% den 09 kl. 00:19
Minimum fuktighet 80% den 09 kl. 13:00
Maximum barometer 999.4 hPa den 09 kl. 00:06
Minimum barometer 993.8 hPa den 09 kl. 20:03
Maximum vindhastighet 7.7 m/s den 09 kl. 10:03
Maximum vindby 12.4 m/s från 090°(O) den 09 kl. 10:01
Maximum värmeindex 0.5°C den 09 kl. 23:02
24 Hour Graph of this day is not available (20240209.gif)10 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 1.2°C
Genomsnittlig fuktighet 89%
Genomsnittlig daggpunkt -0.4°C
Genomsnittlig barometer 995.6 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 5.3 m/s
Genomsnittlig vindby 7.4 m/s
Genomsnittlig vindriktning 278° (V)
Regn för denna månad 32.8 mm
Regn för detta år 73.2 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 10 kl. 23:05
Maximum temperatur 1.7°C den 10 kl. 14:04
Minimum temperatur 0.3°C den 10 kl. 00:11
Maximum fuktighet 94% den 10 kl. 03:05
Minimum fuktighet 86% den 10 kl. 11:04
Maximum barometer 998.7 hPa den 10 kl. 22:03
Minimum barometer 993.7 hPa den 10 kl. 04:02
Maximum vindhastighet 8.2 m/s den 10 kl. 09:06
Maximum vindby 12.4 m/s från 090°(O) den 10 kl. 07:00
Maximum värmeindex 1.7°C den 10 kl. 14:04
24 Hour Graph of this day is not available (20240210.gif)11 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 1.6°C
Genomsnittlig fuktighet 90%
Genomsnittlig daggpunkt 0.1°C
Genomsnittlig barometer 997.2 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.4 m/s
Genomsnittlig vindby 5.0 m/s
Genomsnittlig vindriktning 256° (VSV)
Regn för denna månad 33.0 mm
Regn för detta år 73.4 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 11 kl. 23:02
Maximum temperatur 2.6°C den 11 kl. 14:05
Minimum temperatur 0.7°C den 11 kl. 06:02
Maximum fuktighet 93% den 11 kl. 23:05
Minimum fuktighet 88% den 11 kl. 14:00
Maximum barometer 998.7 hPa den 11 kl. 00:13
Minimum barometer 996.1 hPa den 11 kl. 23:04
Maximum vindhastighet 5.7 m/s den 11 kl. 05:05
Maximum vindby 8.7 m/s från 090°(O) den 11 kl. 02:05
Maximum värmeindex 2.6°C den 11 kl. 14:05
24 Hour Graph of this day is not available (20240211.gif)12 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 1.4°C
Genomsnittlig fuktighet 95%
Genomsnittlig daggpunkt 0.7°C
Genomsnittlig barometer 998.5 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.3 m/s
Genomsnittlig vindby 1.9 m/s
Genomsnittlig vindriktning 239° (VSV)
Regn för denna månad 37.0 mm
Regn för detta år 77.4 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 12 kl. 19:02
Maximum temperatur 2.1°C den 12 kl. 01:01
Minimum temperatur 0.6°C den 12 kl. 19:04
Maximum fuktighet 96% den 12 kl. 23:05
Minimum fuktighet 94% den 12 kl. 06:05
Maximum barometer 1004.0 hPa den 12 kl. 23:05
Minimum barometer 996.0 hPa den 12 kl. 03:05
Maximum vindhastighet 4.6 m/s den 12 kl. 01:00
Maximum vindby 6.2 m/s från 113°(OSO) den 12 kl. 03:01
Maximum värmeindex 2.1°C den 12 kl. 01:01
24 Hour Graph of this day is not available (20240212.gif)13 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 3.5°C
Genomsnittlig fuktighet 94%
Genomsnittlig daggpunkt 2.7°C
Genomsnittlig barometer 1009.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 2.3 m/s
Genomsnittlig vindby 3.2 m/s
Genomsnittlig vindriktning 212° (SSV)
Regn för denna månad 37.0 mm
Regn för detta år 77.4 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 13 kl. 23:05
Maximum temperatur 6.9°C den 13 kl. 15:01
Minimum temperatur 1.4°C den 13 kl. 00:01
Maximum fuktighet 96% den 13 kl. 10:05
Minimum fuktighet 87% den 13 kl. 16:04
Maximum barometer 1012.7 hPa den 13 kl. 22:03
Minimum barometer 1004.2 hPa den 13 kl. 00:02
Maximum vindhastighet 5.1 m/s den 13 kl. 14:05
Maximum vindby 6.7 m/s från 248°(VSV) den 13 kl. 14:05
Maximum värmeindex 6.9°C den 13 kl. 15:01
24 Hour Graph of this day is not available (20240213.gif)14 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 4.1°C
Genomsnittlig fuktighet 95%
Genomsnittlig daggpunkt 3.4°C
Genomsnittlig barometer 1012.9 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.8 m/s
Genomsnittlig vindby 2.6 m/s
Genomsnittlig vindriktning 206° (SSV)
Regn för denna månad 37.6 mm
Regn för detta år 78.0 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 14 kl. 07:02
Maximum temperatur 5.3°C den 14 kl. 13:02
Minimum temperatur 3.1°C den 14 kl. 00:06
Maximum fuktighet 96% den 14 kl. 23:05
Minimum fuktighet 94% den 14 kl. 21:00
Maximum barometer 1013.6 hPa den 14 kl. 20:05
Minimum barometer 1012.2 hPa den 14 kl. 04:00
Maximum vindhastighet 4.1 m/s den 14 kl. 04:04
Maximum vindby 5.1 m/s från 203°(SSV) den 14 kl. 04:04
Maximum värmeindex 5.3°C den 14 kl. 13:02
24 Hour Graph of this day is not available (20240214.gif)15 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 5.8°C
Genomsnittlig fuktighet 97%
Genomsnittlig daggpunkt 5.3°C
Genomsnittlig barometer 1012.5 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 1.4 m/s
Genomsnittlig vindby 2.3 m/s
Genomsnittlig vindriktning 213° (SSV)
Regn för denna månad 37.8 mm
Regn för detta år 78.2 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 15 kl. 06:05
Maximum temperatur 8.2°C den 15 kl. 18:02
Minimum temperatur 4.1°C den 15 kl. 07:03
Maximum fuktighet 98% den 15 kl. 23:05
Minimum fuktighet 96% den 15 kl. 06:03
Maximum barometer 1013.3 hPa den 15 kl. 09:16
Minimum barometer 1011.0 hPa den 15 kl. 23:02
Maximum vindhastighet 3.6 m/s den 15 kl. 23:03
Maximum vindby 4.6 m/s från 158°(SSO) den 15 kl. 23:01
Maximum värmeindex 8.2°C den 15 kl. 18:02
24 Hour Graph of this day is not available (20240215.gif)16 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 7.4°C
Genomsnittlig fuktighet 97%
Genomsnittlig daggpunkt 6.9°C
Genomsnittlig barometer 1008.2 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.7 m/s
Genomsnittlig vindby 5.1 m/s
Genomsnittlig vindriktning 244° (VSV)
Regn för denna månad 38.6 mm
Regn för detta år 79.0 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 16 kl. 18:04
Maximum temperatur 9.6°C den 16 kl. 15:05
Minimum temperatur 5.8°C den 16 kl. 04:00
Maximum fuktighet 98% den 16 kl. 15:03
Minimum fuktighet 92% den 16 kl. 17:04
Maximum barometer 1011.3 hPa den 16 kl. 23:05
Minimum barometer 1005.0 hPa den 16 kl. 17:00
Maximum vindhastighet 7.7 m/s den 16 kl. 18:05
Maximum vindby 10.3 m/s från 248°(VSV) den 16 kl. 23:00
Maximum värmeindex 9.6°C den 16 kl. 15:05
24 Hour Graph of this day is not available (20240216.gif)17 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 3.8°C
Genomsnittlig fuktighet 89%
Genomsnittlig daggpunkt 2.1°C
Genomsnittlig barometer 1022.4 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.5 m/s
Genomsnittlig vindby 4.9 m/s
Genomsnittlig vindriktning 280° (V)
Regn för denna månad 38.6 mm
Regn för detta år 79.0 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 17 kl. 23:05
Maximum temperatur 7.0°C den 17 kl. 13:04
Minimum temperatur -1.2°C den 17 kl. 22:08
Maximum fuktighet 96% den 17 kl. 06:04
Minimum fuktighet 75% den 17 kl. 14:02
Maximum barometer 1032.3 hPa den 17 kl. 23:00
Minimum barometer 1011.3 hPa den 17 kl. 00:05
Maximum vindhastighet 7.7 m/s den 17 kl. 02:02
Maximum vindby 12.4 m/s från 270°(V) den 17 kl. 02:02
Maximum värmeindex 7.0°C den 17 kl. 13:04
24 Hour Graph of this day is not available (20240217.gif)18 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 3.0°C
Genomsnittlig fuktighet 95%
Genomsnittlig daggpunkt 2.2°C
Genomsnittlig barometer 1024.1 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.0 m/s
Genomsnittlig vindby 4.4 m/s
Genomsnittlig vindriktning 265° (V)
Regn för denna månad 51.4 mm
Regn för detta år 91.8 mm
Maximum regn per minut 0.4 mm den 18 kl. 21:01
Maximum temperatur 5.7°C den 18 kl. 20:05
Minimum temperatur -0.6°C den 18 kl. 00:01
Maximum fuktighet 97% den 18 kl. 23:05
Minimum fuktighet 91% den 18 kl. 10:06
Maximum barometer 1032.1 hPa den 18 kl. 00:06
Minimum barometer 1014.1 hPa den 18 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 5.7 m/s den 18 kl. 13:01
Maximum vindby 8.2 m/s från 135°(SO) den 18 kl. 10:07
Maximum värmeindex 5.7°C den 18 kl. 20:05
24 Hour Graph of this day is not available (20240218.gif)19 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 4.6°C
Genomsnittlig fuktighet 96%
Genomsnittlig daggpunkt 4.1°C
Genomsnittlig barometer 1014.4 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.2 m/s
Genomsnittlig vindby 4.6 m/s
Genomsnittlig vindriktning 234° (SV)
Regn för denna månad 52.4 mm
Regn för detta år 92.8 mm
Maximum regn per minut 0.2 mm den 19 kl. 03:01
Maximum temperatur 6.1°C den 19 kl. 16:00
Minimum temperatur 2.9°C den 19 kl. 09:17
Maximum fuktighet 97% den 19 kl. 10:03
Minimum fuktighet 95% den 19 kl. 23:05
Maximum barometer 1015.6 hPa den 19 kl. 10:03
Minimum barometer 1012.8 hPa den 19 kl. 04:01
Maximum vindhastighet 5.7 m/s den 19 kl. 10:06
Maximum vindby 10.8 m/s från 338°(NNV) den 19 kl. 09:16
Maximum värmeindex 6.1°C den 19 kl. 16:00
24 Hour Graph of this day is not available (20240219.gif)20 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 6.3°C
Genomsnittlig fuktighet 92%
Genomsnittlig daggpunkt 5.1°C
Genomsnittlig barometer 1015.6 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 4.3 m/s
Genomsnittlig vindby 5.8 m/s
Genomsnittlig vindriktning 160° (SSO)
Regn för denna månad 53.2 mm
Regn för detta år 93.6 mm
Maximum regn per minut 0.4 mm den 20 kl. 19:05
Maximum temperatur 8.7°C den 20 kl. 14:00
Minimum temperatur 4.9°C den 20 kl. 07:00
Maximum fuktighet 96% den 20 kl. 07:01
Minimum fuktighet 84% den 20 kl. 14:02
Maximum barometer 1017.1 hPa den 20 kl. 14:01
Minimum barometer 1012.2 hPa den 20 kl. 23:06
Maximum vindhastighet 7.2 m/s den 20 kl. 13:02
Maximum vindby 10.3 m/s från 270°(V) den 20 kl. 12:04
Maximum värmeindex 8.7°C den 20 kl. 14:00
24 Hour Graph of this day is not available (20240220.gif)21 Februari Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 6.3°C
Genomsnittlig fuktighet 91%
Genomsnittlig daggpunkt 5.0°C
Genomsnittlig barometer 1006.9 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 4.7 m/s
Genomsnittlig vindby 6.2 m/s
Genomsnittlig vindriktning 150° (SSO)
Regn för denna månad 54.4 mm
Regn för detta år 94.8 mm
Maximum regn per minut 0.4 mm den 21 kl. 05:01
Maximum temperatur 8.3°C den 21 kl. 14:03
Minimum temperatur 4.3°C den 21 kl. 19:01
Maximum fuktighet 96% den 21 kl. 07:00
Minimum fuktighet 82% den 21 kl. 16:05
Maximum barometer 1012.3 hPa den 21 kl. 00:01
Minimum barometer 999.7 hPa den 21 kl. 23:05
Maximum vindhastighet 9.3 m/s den 21 kl. 13:01
Maximum vindby 11.8 m/s från 315°(NV) den 21 kl. 11:05
Maximum värmeindex 8.3°C den 21 kl. 14:03
24 Hour Graph of this day is not available (20240221.gif)Genomsnitt och extremer för månad Februari 2024 fram till idag 21
Medeltemperatur 3.9°C; diff från climate av: +2.9°C
Genomsnittlig fuktighet 91%
Genomsnittlig daggpunkt 2.5°C
Genomsnittlig barometer 1006.9 hPa
Genomsnittlig vindhastighet 3.9 m/s
Genomsnittlig vindby 5.4 m/s
Genomsnittlig vindriktning 272° (V)
Regn för denna månad 54.6 mm
Regn för detta år 95.0 mm
Maximum regn per minut 1.0 mm den 06 kl. 09:18
Maximum temperatur 9.6°C den 16 kl. 15:05
Minimum temperatur -2.5°C den 07 kl. 20:05
Maximum fuktighet 98% den 16 kl. 15:03
Minimum fuktighet 74% den 01 kl. 15:04
Maximum barometer 1032.3 hPa den 17 kl. 23:00
Minimum barometer 987.7 hPa den 06 kl. 16:05
Maximum vindhastighet 13.4 m/s från 248°(VSV) den 04 kl. 03:05
Maximum vindby 14.4 m/s från 248°(VSV) den 04 kl. 10:00
Maximum värmeindex 9.6°C den 16 kl. 15:05
Growing degrees days :523.7GDD


Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV
01 04.7hrs ET :1.4 mm 421.9 W/M² 0.5 uv
02 00.5hrs ET :0.6 mm 76.3 W/M² 0.0 uv
03 04.2hrs ET :1.0 mm 439.1 W/M² 0.6 uv
04 00.8hrs ET :0.9 mm 174.7 W/M² 0.0 uv
05 01.2hrs ET :0.3 mm 123.0 W/M² 0.0 uv
06 00.2hrs ET :0.4 mm 65.2 W/M² 0.0 uv
07 01.7hrs ET :0.6 mm 402.2 W/M² 0.7 uv
08 03.3hrs ET :0.6 mm 562.1 W/M² 0.7 uv
09 00.7hrs ET :0.6 mm 145.1 W/M² 0.0 uv
10 00.1hrs ET :0.5 mm 111.9 W/M² 0.0 uv
11 00.2hrs ET :0.4 mm 147.6 W/M² 0.0 uv
12 00.2hrs ET :0.2 mm 125.5 W/M² 0.0 uv
13 01.9hrs ET :0.5 mm 404.7 W/M² 0.6 uv
14 00.4hrs ET :0.3 mm 211.6 W/M² 0.5 uv
15 01.1hrs ET :0.3 mm 214.0 W/M² 0.0 uv
16 00.9hrs ET :0.5 mm 476.0 W/M² 0.7 uv
17 06.4hrs ET :0.7 mm 456.3 W/M² 0.9 uv
18 00.5hrs ET :0.2 mm 86.1 W/M² 0.0 uv
19 00.2hrs ET :0.3 mm 202.9 W/M² 0.5 uv
20 04.4hrs ET :1.1 mm 562.1 W/M² 0.9 uv
21 03.5hrs ET :1.0 mm 644.5 W/M² 0.9 uv
Timmar med solsken denna månad till dags dato 37.0 tim
Timmar med solsken detta år till dags dato 104.9 tim


Totalt dagligt regn
00.4 mm den 1
02.0 mm den 2
04.8 mm den 4
02.0 mm den 5
22.6 mm den 6
00.2 mm den 7
00.2 mm den 8
00.6 mm den 9
00.2 mm den 11
04.0 mm den 12
00.6 mm den 14
00.2 mm den 15
00.8 mm den 16
12.8 mm den 18
01.0 mm den 19
00.8 mm den 20
01.2 mm den 21